İhracat Destekleri

İhracat destekleri;

  • Yurtdışı Kira Desteği
  • Yurtdışı Reklam Desteği (Sosyal medya, facebook, instagram vb. dahil)
  • Pazara Giriş Belgeleri Desteği
  • Marka Tescil Desteği
  • Yurtdışı Pazar Araştırma Seyahat Desteği
  • Yurtdışı Fuar Desteği
  • Navlun Desteği – Yurtdışı Kargo

şeklinde sıralanabilir. İhracat teşvikleri (e-ihracat elektronik ihracatmikro ihracat dahil) Ticaret Bakanlığı (daha önceden Ekonomi Bakanlığı) ve Eximbank tarafından verilmektedir. İlerleyen kısımlarda detaylar yer almaktadır.

İhracatta Devlet Teşvikleri

İhracat destekleri temel olarak ürün (mal) ihracatı destekleri, hizmet ihracatı destekleri, teknik müşavirlik destekleri, Turquality (Markalaşma) Desteği ve KOSGEB Yurtdışı Pazar Destek Programı ile Eximbank kredileri şeklinde sınıflandırılabilir.

İhracat Teşvikleri ve Destekleri Özet Tablosu – Dış Ticaret Teşvikleri

Destek Kalemi Destek Oranı Destek Limiti Süre/Adet
Yurtdışı Kira Desteği

(Mağaza, Ofis, Showroom,  Depo, Ürün teşhir serası/tarlası,  Reyon)

%50-60 100.000-120.000$ Birim başına Yıllık 4 yıl /Ülke Firma başına 25 birim
Yurtdışı Reklam Tanıtım Faaliyetleri Destekleri

(Görsel ve yazılı  tanıtım, sponsorluk, web sitesi  tasarımı, reklam panoları, katalog,  eşantiyon, sunum, konferans, Facebook, Instagram, Google, Amazon, Etsy ve diğer sosyal platformlar)

Geçici (Pop-up) Mağazacılık Desteği 

Pazarlarda en fazla 3 ay için kurulan perakendecilik yöntemi olan geçici (pop-up) mağazacılık kapsamında; kira, organizasyon ve pop-up’a özgü diğer tanıtım giderleri

%60-70 150.000-250.000$ Ülke Başına Yıllık 4 Yıl
Yurtdışı Marka Tescili ve  Korunması Desteği 50% 50.000$ Yıllık
Yurtdışı Seyahat – Pazar Araştırma Desteği 70% 5.000$ (Seyahat Başı) 10 Seyahat – 50.000$
İhracata Yönelik Belge Alımı Desteği

Ürünlerin Kalitesinin İspatlanmasına Yönelik Test Analiz ve Belgelere İlişkin Destekler

50% 250.000$ (Yıllık)
Yurtiçi Yurtdışı Fuar Katılım Desteği 50% 15.000$ (Fuar Başına)
Yurtdışı Şirket Satın Alma Desteği 60% 200.000$
Yurtdışı Marka Satın Alma Desteği
Yurtdışı Pazar Araştırma Rapor Desteği 60% 200.000$
E-Ticaret Sitelerine Bireysel Üyelik Desteği 60%
Sanal Fuar Katılım Desteği
Yurtdışı Navlun Desteği
Yurt Dışı Lojistik Merkezi Kullanım Desteği

Ürün İhracatı Destekleri

Ürün (mal) ihracatı teşvikleri aşağıda açıklanmıştır.

Hizmet ihracatı destekleri Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Destekleri – Hizmet İhracatı Teşvikleri altında sınıflandırılmakta olup hizmet ihracatı teşvikleri; Eğitim, Sağlık, Sağlık turizmi, Bilişim (App Uygulama ve Oyun Geliştirme Destekleri dahil), Film Sinema ve Belgesel, Yayıncılık, Lojistik ve Yönetim danışmanlığı sektörlerinde verilmektedir.

Yurt Dışı Mağaza, İşyeri, Ofis, Depo Açma Destekleri

Şirketinizin yurtdışında açacağı ofis, mağaza, depo, showroom vb birimlerinin kiralarının üretici firmalar için %50’si, ticari firmalar için %40’ı geri ödeniyor.

Yurt Dışı Mağaza, Ofis, Depo Açma Destekleri Destek Tablosu:

Üretici Firmalar Ticari Firmalar
Üst Limit (birim başına) Destek Oranı Üst Limit (birim başına) Destek Oranı
Mağaza 120.000 USD 50% 100.000 USD 40%
Ofis-depo-showroom 100.000 USD 50% 75.000 USD 40%

 

Destek ödemesi en fazla 25 birim içindir.

Destek süresi: 4 yıl.

Yurtdışı Reklam ve Tanıtım Desteği

4 yıl süresince ve istenilen sayıda ülkede yapılacak katalog bastırma, sosyal medya (facebook instagram, google influencer vb. reklam desteği), dergi, gazete, televizyon reklamları ve pop-up mağazacılık harcamalarının %60’ı Bakanlıkça Şirketinize geri ödenir.

Tanıtım harcamalarının yıllık üst limiti 250.000 USD. 

Kira desteğinden faydalanan bir biriminiz varsa o ülke için tanıtım harcamaları yıllık destek üst limiti 150.000 USD. 

Hedef ve öncelikli ülkelerde tanıtım yapılacaksa veya firmanızın merkezi 4., 5. veya 6. teşvik bölgesindeyse destek oranı %70’e, bu şartlardan ikisini birden sağlıyorsa destek oranı %80’e yükseliyor.

Destek Tutarı: 150.000 – 250.000 ABD Doları

Destek Oranı: %60-70

Destek Süresi: 4 Yıl

Pazara Giriş Belgeleri Desteği  – Ürünlerin Kalitesinin İspatlanmasına Yönelik Analiz ve Belgelere İlişkin Destekler

Standartlara Uygunluğun Tespiti

Can Güvenliğine Uygunluğun Tespiti

İhracat için Zorunlu Kalite ve Güvenlik Belgeleri

Tarım Test ve Analizlerine Destek

İhracat yaparken almak zorunda olunan veya ihracat yaparken şirkete bir avantaj sağlayacak olan belgelerin hazırlanması için yapılacak harcamaların %50’si Bakanlıkça geri ödenir.

Destek üst limiti yılda 250.000 ABD Doları.

Navlun Desteği

Kara, Hava ve Deniz yoluyla yapılan ihracatlarda ihracatçı birlikleri üzerinden navlun desteği verilmektedir. Ürün GTİP koduna göre taşıma türü ve hedef ülke desteği değişmektedir. Daha fazla bilgi almak için Alfa Danışmanlık ile iletişime geçiniz.

Yurtdışı Pazar Araştırma Destekleri –  Yurt Dışı İş Seyahatlerinin Desteklenmesi

Ulaşım masrafları, konaklama ve araç kiralama giderlerinin %70’i oranında destek

İki çalışan için seyahat başına 5.000 ABD Doları.

Yılda en fazla 10 seyahat için destek.

Fuar Desteği  – Fuar Harcamalarının (Stand Açma) Desteklenmesi

Her fuar için Bakanlıkça belirlenen  bir metrekare ücreti üzerinden hesaplanan tutar destek kapsamında geri alınabilmektedir.

İki şekilde fuarlara katılınabilir:

1- Milli Katılım

2- Bireysel Katılım

Destek oranı: %50.

Destek üst limiti bireysel katılımda 15.000 ABD Doları, yurt dışı fuar organizasyonlarında; Genel fuarlarda 10.000 ABD Doları, sektörel fuarlarda 15.000 ABD Dolarıdır.

İhracatçılara Yeşil Pasaport Desteği

Her yılında ihracat yapılan son üç yılda, şirket yıllık ortalama 500 bin doların üzerinde ihracat yapıyorsa yeşil pasaport hakkı.

Pasaportlar iki yıl boyunca kullanabilir,  iki yıllık süre bittiğinde tekrar başvurulabilir.

Pasaport alacak kişi şirket sahibi, ortağı ya da çalışanı olmalı.

Yıllık ortalama ihracatı 500 bin ile 10 milyon dolar arasında olan firmaların bir, 10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında olan firmaların iki, 25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan firmaların üç, 50 milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasındaki firmaların dört, 100 milyon dolar üzerinde olanların ise beş yetkilisine yeşil pasaport verilebilecektir.

Marka Tescil Desteği

Şirketin Türkiye’de tescilli bir veya birden fazla markası varsa, bu markaların dünyanın herhangi bir ülkesindeki tescil ettirilme ve korunmasına ilişkin giderlerin/harcamaların %50’si Bakanlıkça geri ödenmektedir.

Destek üst limiti yıllık 50.000 ABD Dolarına kadar, destek süresi ise 4 yıl.

Hedef ve öncelikli ülkelerde marka tescili yapılacaksa veya firmanın merkezi 4., 5. veya 6. teşvik bölgesindeyse destek oranı %60 (İkisini birden sağlıyorsa %70).

Yurtdışında Şirket Alımına Yönelik Destek

Yurtdışında şirket satın alırken alınacak finansal ve hukuki danışmanlık hizmetleri için toplam harcamalarınızın %60’ı Bakanlık tarafından Şirketinize geri ödenir.

Destek üst limiti yılda 200 bin dolardır. 

Yurtdışı Pazar Araştırma Rapor Desteği – Müşteriyi Tanıma ve Pazarı Öğrenmeye İlişkin Destekler

Müşterileri ve Rakipleri Tanıma İçin Pazar ya da Sektör Hakkında Rapor Desteği

Markanın Bilinilirliğinin Ölçmeye Yönelik Destekler

Satış Kurallarını ve Uygulamaları Öğrenmek İçin Pazar ya da Sektör Hakkında Rapor Desteği

İhracat için müşteriler, belirli pazarın ya da sektör hakkında yetkin danışman firmalara hazırlatılacak rapor harcamalarının %60’ı Bakanlıkça geri ödenmektedir.

Destek üst limiti yıllık 200.000 USD

Ur-Ge Desteği – ÜRGE Projeleri

Şirketinizin üyesi olduğu işbirliği kuruluşlarının şirketinizin ve içinde bulunduğu sektörün ihracatını artırmak için yürüteceği bir projede yer alması durumunda, katıldığı farklı faaliyetlere (örneğin eğitim, danışmanlık, potansiyel müşterilerle ilişki kurmak için heyetlere katılma vb) ilişkin masraflarının %75’ine destek verilmektedir.

Şirketinizin sektörüne has 5 yıl sürecek UR-GE projeleri kapsamında ilk olarak ihtiyaç analizi yapılır ve rekabet gücü kazanmak için yapman gerekenlerle ihracat yapabileceğin pazarlar işin uzmanları tarafından tespit edilir.

Sektörel Ticaret Heyetlerine Katılanların Desteklenmesi

Şirketinizden heyete katılan iki kişinin masraflarının %50’si destek kapsamında geri ödenir.

Hedef ve öncelikli ülkelere giden heyetler için destek oranı %60.

Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması

Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ile Ticaret Bakanlığınca hedef olarak tespit edilen sektörlerde sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin hedef ülkelerde tanıtım ve pazarlamaya ilişkin giderlerine ilave destek verilecektir.

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerinin Desteklenmesi – YDLM Devlet Teşvikleri

İhracatı artırmak ve Türk mallarının pazar şansını yükseltmek için Yurt Dışı Lojistik Merkezlerinin (YDLM) desteklenmesi adına Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kapsamında devlet destekleri verilecektir.

Destek Yönetim Sistemi – DYS – Ticaret Bakanlığı – İhracatçı Birliği

İhracat Destekleri, hizmet ihracatı destekleri başvuruları Destek Yönetim Sistemi DYS üzerinden yapılmaktadır. Alfa Danışmanlık gerekli evraklar ve süreç hakkında bilgilendirecektir.

İhracat Teşvikleri Danışmanlık Hizmetlerimiz – İhracat Destekleri Danışmanlık

İhracat Destekleri Danışmanlığı Alfa Danışmanlık olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kayseri, Denizli, Konya, Trabzon vb. bütün illerimizde uzman ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir.

Ticaret Bakanlığı ihracata yönelik devlet destekleri konularında Alfa Danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz.