KOSGEB Destekleri

Küçük ve orta ölçekli işletmeler bir devlet kurumu olan KOSGEB tarafından, kurumsallaşma, yatırım yapma, istihdam sağlama, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelerek ülke ekonomisine katma değer sağlama konularında desteklenmektedir.

KOSGEB destekleri, içerisinde en önemli destek olan girişimcilik desteği, bir iş kurmak isteyen girişimci adaylarının en çok rağbet gösterdiği destektir. Toplam destek bütçesinin 2 milyar lira civarında olan KOSGEB, kaynağın yaklaşık üçte birini girişimciliğe, önemli bir kısmını Ar-Ge ve Ar-Ge’nin ticarileşmesine, kalanını da işletmelerin kendilerini geliştirmeleri amacıyla kullanmaktadır.