Ustalık Telafi Programı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 33 alan ve 183 dalda uygulanmaktadır.

Program süresi, alan ve dal için belirlenen modüllere göre belirlenen süre kadar olup, Kural olarak en fazla 27 haftadır. Programın tamamlanmasından sonra yapılan sınavda başarılı olanlara ustalık belgesi verilmektedir.

Programın tamamı işletme bünyesinde yapılmakta ve işletmede bulunan işçi sayısına göre yapılacak protokolde düzenlenmektedir.
Çalışan sayısı 100 ve üzerinde olan işletmeler, bulundukları İl/İlçenin Milli Eğitim Müdürlükleri ile protokol imzalamaları halinde mesleki eğitim merkezi ustalık telafi programlarına sürekli kayıt yapabileceklerdir.

100’ den az çalışanı olan işletmelerin ise protokol imzalamaksızın öğrenci kaydı yapabileceği belirtilmiştir.

İşletme tarafından ödenecek ücretin ödeme belgeleri Mesleki Eğitim Merkezi’ne teslim edildiğinde bu destek tutarı 3308 sayılı Mesleki eğitim Kanununun Geçici 12. maddesine göre programa devam eden öğrencilere ödenebilecek ücretin tamamının devlet katkısı olarak ödeneceği belirtilmiştir.

Bu Devlet katkısı ödemesi 5063 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla 2021-2022 eğitim öğretim döneminden itibaren beş eğitim ve öğretim yılı uzatılmıştır.

İşletmeler, usta öğretici görevlendirmek zorundadır. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin genel esasları çerçevesinde işletmeler, öğrencilerin beceri eğitiminden sorumlu olmak üzere ustalık veya mesleki yeterliğine sahip iş ve iş pedagojisi eğitimi görmüş yeterli sayıda ve nitelikte usta öğretici veya eğitici personel görevlendirmekle yükümlüdür.

Ustalık Telafi programları kapsamında işbirliği yapacak işletmelerin İşbaşı eğitim Programlarında olduğu gibi sigortalı sayısını korumak, Program bittikten sonra istihdam zorunluluğu ya da istihdam sağlanması halinde özel olarak düzenlenen sigorta prim teşvik uygulaması bulunmamaktadır.